Zorgverlof

Hoe de zorgverlofregeling voor de openbare apotheken is geregeld, staat beschreven in de Cao Apotheken.

Voor meer informatie over de zorgverlofregeling, gaat u naar de Cao Apotheken op de website van de SBA. In de inhoudsopgave kunt u klikken Hoofdstuk 6, artikel 33 om direct naar de betreffende tekst te gaan.