Zorgverlof

De zorgverlofregeling wordt voor de openbare apotheken staat beschreven in de Cao Apotheken.

Voor meer informatie over de zorgverlofregeling, gaat u naar de Cao Apotheken op de website van de SBA. Als u in de inhoudsopgave klikt op Hoofdstuk 6, artikel 33, dan komt u direct bij de betreffende tekst.